Menü

HELYZETKÉP A HAZAI KÖZÚTI ÁRUFOVAROZÁSRÓL

2019. 01. 10.
757
HELYZETKÉP A HAZAI KÖZÚTI ÁRUFOVAROZÁSRÓL

A legfrissebb felmérések alapján általánosan elmondható, hogy Magyarországon a közúti áruszállítás iránti kereslet jelentősen bővült az utóbbi évtizedben a fogyasztói, így megrendelői kultúrában végbemenő változások eredményeként. A növekedés inkább a megrendelések számának gyarapodásában érhető tetten, a szállított áruk tömege inkább csökkenést mutat. Ennek ellenére a közvetlen térségben hazánk viszonylag gyenge pozíciót tudott megragadni, keleti és északi szomszédjaink is lehagytak minket a versenyben. 

Az árufuvarozási verseny szerkezete

Míg a kontinens nyugati fele ipari fejlettségéből adódóan kedvezőbb statisztikákkal bír a belföldi forgalom vonatkozásában is, addig a keleti államok jellemzően internacionális viszonylaton tűnnek ki, így szerepük meghatározó az összeurópai fuvarpiacon.

A fuvarfeladatok hossza alapján az 1000–2000 km közötti fuvarok háromnegyedét a Visegrádi négyek látják el. Árutonna-kilométerben vizsgálva pedig az látható, hogy az Európai Gazdasági Térség és az Európai Unió tagjainál a megrendelések 65%-a belföldön, míg 24%-a nemzetközi viszonylatú. A cross-trade és a külföldi céggel levezényelt fuvarozás már jóval kisebb szerephez jut.

 

 

Kabotázs: mumus vagy malacpersely?

Napjainkban Európa útjain cirkáló kamionok közel negyede üresen megy, amivel drága üzemanyag válik értéktelen és káros kipufogógázzá teljesen feleslegesen. A kabotázs a szállítás hatékonyságára jótékony hatással lenne, mégis mindössze 2%-át adja a közösségi közúti árufuvarozásnak ez a szállítási forma.

Ami a legnagyobb fékező erőt jelenti e lehetőség kiaknázhatóságánál egyrészt az, hogy eléggé nehézkes átlátni, így megfelelni a vonatkozó előírásoknak, másrészt pedig, hogy a cégek többsége gyér külföldi összeköttetése miatt nem képes megfelelő ajánlatokra szert tenni. Ez az opció ennélfogva csak a nagyban és nemzetközi szintéren játszó vállalatok számára tud jövedelmező megoldásként szolgálni.

Kihívások előtt

Egy, az egyenlő feltételek melletti versenyhelyzetet támogató környezetért fontos lenne a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) bevezetésének szorgalmazása. A túlterhelt járművek több szempontból is kompetencia-csökkentő tényezőként értelmezhetők. A jogkövető szállító,fuvarozó vállalkozásoknál veszélyezteti azok működését, fennmaradását; gyorsítja az utak szerkezeti degradálódását; valamint rontja a közlekedésbiztonsági tendenciákat a baleseti kockázatok valószínűségének növelésével.

 

Hatékony és szakszerű szállításért keressen fel minket!

címkék:
Témák
Címkék